• Titre original : Zan xian sheng yu zhao qian Hua
  • Titre de sortie en France : [Warriors Two]
  • Année de production : 1978
  • Réalisateur(s) : Sammo Hung
  • Pays de production : Hong-Kong